News - Service

Umro Martin Prikosović, dugoljetni aktivist i funkcionar hrvatskih društav u Beču

13.07.17

Teško nas je pogodila vist o smrti našega dugoljetnoga funkcionara, hrvatskoga aktivista u Beču, u mladi ljeti predsjednika HAK-a, kašnje pak i HGKD-a u Beču, a na zadnje i kuratora Hrvatskoga centra. [...]

FUEN - Federal Union of European Nationalities je pokrenula Europsku gradjansku inicijativu "Minority SafePack".

03.07.17

FUEN - Federal Union of European Nationalities je pokrenula Europsku gradjansku inicijativu "Minority SafePack". Cilj inicijative je, da Europska unija poduzame konkretne mjere za osiguranje opstanka svojih jezičnih i narodnih manjin. [...]

Kalendar priredab

Ulična fešta 2017 / Straßenfest 2017

15.09.
15:00

program/m:
- klub seniorov/Seniorenklub
- program za dicu/Kinderprogramm
- info-štand
- muzika & zabava/Musik & Unterhaltung
- sajam knjig & cd-ov/CD- & Bücherflohmarkt (sponsored by Kolo Slavuj)
- hrvatska vina & kulinarski špecijaliteti/ kroatische Weine & kulinarische Schmankerl

NEWS - Service


iskanje visti / Suche:

Umro Martin Prikosović, dugoljetni aktivist i funkcionar hrvatskih društav u Beču
(13.07.2017)

FUEN - Federal Union of European Nationalities je pokrenula Europsku gradjansku inicijativu "Minority SafePack".
(03.07.2017)

Simpozij »Od Grgura Mekinića do Alojza Jembriha«
(13.04.2017)

»Mini-Metron« za 2016. - Kulturna nagrada Hrvatskoga centra za narašćaj - Novomu glasu
(01.02.2017)

Kulturna nagrada »METRON« za 2016. ljeto Snježani Herek
(21.12.2016)

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2017. ljeta
(10.10.2016)

Jubilarni 70. Hrvatski bal u Beču
(10.08.2016)