Centar.Razgovor: Tri uspješne žene u različni domena Drei erfolgreiche Frauen in unterschiedlichen Bereichen
[različno]

20:00
 05.04.

info:

Tri uspješne žene u različni domena
Drei erfolgreiche Frauen in unterschiedlichen Bereichen
Razgovor pelja / Gesprächsleitung: Petar Tyran

Ov Centar.razgovor želi otvoriti pogled na tri različna područja – diplomacija i ekonomija, gospodarstvo i umrižavanje, hrvatski jezik i obrazovanje.
Mag. Tatjana Mrvoš, gospodarska savjetnica pri Veleposlanstvu RH, Klaudija Paulič, MA - risk manager u bankarstvu i direktorica Hrvatske gospodarske agencije i prof. dr. Zorka Kinda Berlaković, profesorica za bosanski/hrvatski/srpski na Slavistiki u Beču i profesura za hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišća.
Ov Centar.Razgovor će staviti žarišće na umrižavanje uspješnih žen u najrazličitiji područji s posebnim gledišćem na hrvatske žene, pred svim u Austriji, ali i u susjedni zemlja.

Im Mittelpunkt dieses Centar.Gespräches stehen Mag. Tatjana Mrvoš, Wirtschaftsattaché an der Kroatischen Botschaft in Wien, Klaudia Paulitsch, MA, Risk-Manager im Bankwesen und Direktorin der Kroatischen Wirtschaftsagentur im Burgenland sowie Dr. Zorka Kinda Berlakovich, Vertragslehrerin für Bosnisch/Kroatisch/Serbisch an der Universität Wien und Hochschulprofessur für Kroatisch an der Pädagogischen Hochschule Eisenstadt.


lokal:
Priredbe
Veranstaltungen


KLUB SENIOROV / SENIORENKLUB
(23.03. - 15:00)

Otvoreni tančeni večer: “Hop, skočit ne morem! / Tänze ohne Sprünge - knie- u. gelenkschonend
(04.04. - 20:00)

Centar.Razgovor: Tri uspješne žene u različni domena Drei erfolgreiche Frauen in unterschiedlichen Bereichen
(05.04. - 20:00)

Sv. maše u Beču / Kroatische Messen in Wien
(08.04. - 18:00)

Žene u gospodarstvu / Frau in d. Wirtschaft
(11.04. - 18:00)

HAKovski četvrtak
(12.04. - 18:00)