Kulturna nagrada »METRON« za 2015. ljeto braći Rešetarić i posmrtno Antonu Andorferu
12.12.15

Pretisni za povećanje

Sedmeročlani žiri je petak, 11. decembra odlučio o ovoljetni lauerati, odlikovani s kulturnom nagradom Hrvatskoga centra u Beču »Metron«. Jednoglasnom odlukom ovom nagradom ćedu biti odlikovani Herman i Hubert Rešetarić kao i posrmtno dr. Anton Andorfer. Ovi su se u okviru Komiteta za prava gradišćanskih Hrvatov duga ljeta zalagali za uspunjenje Članka 7 Državnoga ugovora, čemu je ljetos bilo 60 ljet od potpisivanja. Kako je izjavio glasnogovornik žirja, dodjela »Metrona« će biti početkom marca 2016. ljeta.

Stručni žiri u okviru Hrvatskoga centra u Beču je u medjuvrimenu jur po 8. put dodilio Kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvatov u Beču »Metron«. U svojoj jednoglasnoj odluki žiri je za 2015. ljeto dodilio ovo odlikovanje braći Hermanu i Hubertu Rešetariću, rodom iz Stinjakov, kao i posmrtno pravniku dr. Antonu Andorferu, rodjenomu u Linzu i dugoljetnomu činovniku u Financijskom uredu u Beču.


Manjinskopolitički angažman braće
Huberta i Hermana Rešetarića i pravnika Antona Andorfera u okviru Komiteta

Kako je izjavio glasngovornik žirija Rudi Gregorić u obrazloženju odluke o dodjeli nagrade »Metron« za 2015. ljeto „…Jur od mladih ljet se Herman (pred kratkim je navršio 80 ljet) i njegov brat Hubert (77) zalažu za opstanak hrvatske manjine u Austriji. Konzegventno potribuju ispunjenje manjinskih prav, ka su Hrvati u Gradišću na papiru dostali potpisivanjem Austrijskoga državnoga ugovora 1955. ljeta. Da dostanu svoja prava, uzeli su mnoge poteškoće na sebe, a išli su i do Ustavnoga suda, ki im je konačno dao pravo. Imena Hermana i Huberta Rešetarića usko su povezana i s imenom pravnika dr. Antona Andorfera, komu je ljetos 20 ljet od smrti.“

Niti Herman niti Hubert subjektivno nikako nisu zadovoljni s tim ča je ostvareno u vezi s hrvatskim službenim jezikom, topografijom i manjinskimi pravi. Ali objektivno se smi reći, da je njev vrlo vehementni, dijelom i nepopustljivi, ponekad još i akcionistički i militantni angažman uticao na upeljanje hrvatskih radio- (22. 1. 1979. ljeta) i tv-emisijov (u aprilu 1989. ljeta) u okviru ORF-a, na konačno postavljanje dvojezičnih seoskih tablic (2000. ljeta), a nikako se ne slažu samo s prijevodi službenih formularov na hrvatski (s odlukom od 9. decembra o. lj.).

U Beču je Herman Rešetarić djelao kao zidar, a kašnje kao izučen palir. U slobodnom vrimenu se je počeo skupa sa svojim bratom Hubertom angažirati u Hrvatskom gradišćanskom kulturnom društvu u Beču, Herman je bio i u odboru HGKD-a. Brat Hubert je bio najprije angažiran u Katoličanskom pokretu a pak u HAK-u, a skupno su ovi dva brati nastupali i na sjednica HKD-a i potribovali ča bi se moralo djelati — ali se tada nisu mogli probiti. Po predavanju tadašnjega farnika u Novoj Gori, Joške Preča u Hrvatskom akademskom klubu u Beču su spontano utemeljili komitet proponentnov za utemeljenje novoga hrvatskoga društva. Komitet za prava gradišćanskih Hrvatov je 1973. ljeta dostao prvi registrirani odbor. Vlast je pak na protuliće 1973. ljeta priznala novo društvo „Komitet za prava Gradišćanskih Hrvatov“. Društvo, na čijem čelu je stao Hermanov brat Hubert Rešetarić, je imalo pravnoga savjetnika, dr. Antona Andorfera.

U Hrvatskom akademskom klubu bio je Andorfer veljek po utemeljenju ovoga studentskoga društva 1948. ljeta držao tečaje hrvatskoga jezika. Držao je i predavanja s diskusijom o ustavni pitanji, i to još pred potpisanjem Državnoga ugovora.
Dr. Anton Andorfer, stručnjak za manjinsko pravo je pomagao pojedincem i Komitetu, da iskoristu prava, ka su zapisana u Članku 7 Državnoga ugovora. Tako i Hermanu Rešetariću, ki je potribovao od općinskoga ureda u Čajti, ki je bio nadležan i za Vincjet, vjenčani list po hrvatsku. Pokidob ga nije dostao, je išao kroz sve instance. 1987. ljeta je Ustavni sud Hermanu Rešetariću i trim drugim Hrvatom dao pravo, da u Gradišću moru upotribljavati hrvatski jezik kao službeni jezik.

Hubert i Herman Rešetarić kao i Anton Andorfer u okviru Komiteta za prava gradišćanskih Hrvatov su bili oštra špica koplja, ka je puno toga pravno inicirala, ča su pak drugi „žali“. Hubert Rešetarić (skupa s Joškom Prečom i drugimi) je štrajkom gladju u septembru 1991. ljeta demonstrirao za priznanje Hrvatske pred zgradom Saveznoga kancelarstva u Beču.


Člani žirija za dodjelu »Metrona« su (po alfabetu) dr. Štefan Benčak (umirovljeni menedžer i kolekcionar umjetnin), dr. Marijan Brajinović (umirovljeni ministerijalni savjetnik, sudski tumač i istraživač hrvatskih tragov i slijedov u Beču i Austriji), mag. Rudi Gregorić (umirovljeni porezni savjetnik), profesorica na Slavistiki Bečkoga sveučilišća, mag. dr. Zorka Kinda-Berlaković, Gabriela Novak-Karall (glavna tajnica Hrvatskoga centra, Beč), dr. Marijana Stojšić (filmska redateljica, direktorica/poslovoditeljica Austrijske filmske službe Vienna Film Commission) i Petar Tyran (gl. urednik Hrvatskih novin i kurator u Hrvatskom centru).
Prvom ovom kulturnom nagradom »Metron« (u obliku skulpture od sirovoga stakla i povelje) za
* 2008. lj. je odlikovan pjesnik i književnik Anton Leopold
* 2009. lj. odlikovan je Jurko Cvečko (tadašnji predsjednik Kulturnoga saveza Hrvatov u Slovačkoj),
* 2010. lj. je Hanzi Gabriel, koruški Slovenac, zborovodja, sabirač notnoga materijala za tamburašku muziku i mentor tamburaštva
* 2011. folklorni ansambl Kolo-Slavuj (utemeljitelji: dir. Mirko Berlaković, dr. Štefan Karall, dr. Milan Kornfeind),
* 2012. Joza Lavička, moravski Hrvat, kulturni aktivist, sabirač i čuvar narodnoga dobra moravskih Hrvatov,
* 2013. Feri Fellinger i grupa Pax, ki imaju posbene zasluge u vezi s hrvatskom zabavnom muzikom i su usko povezani s „Društvom“ u Beču.
* 2014. Gordan Bakota, veleposlanik RH u Austriji i promicatelj diplomatskih, kulturnih i političkih vezov RH i nje županijov posebno i s gradišćanskimi Hrvati, njevimi seli i općina kao i društvi širom Gradišća, a posebno i s Hrvatskim centrom u Beču.izvor/Quelle: news-service
links/info:


NEWS Service


iskanje visti / Suche:

Umro Feri Gregorić, dugoljetni odbornik HGKD-a
(07.06.2018)

Velik uspjeh za Minority SafePack - nabrano već od 1,2 milijuni potpisov
(04.04.2018)

"Večernjakova domovnica" Hrvatskomu centru
(25.03.2018)

Svetačna dodjela Kulturne nagrade METRON 2017.
(24.03.2018)

Kulturna nagrada «METRON» za 2017.: dr. Heinz Tichy
(19.01.2018)

TEČAJI u Hrvatskom centru / KURSE im Kroatischen Zentrum
(20.09.2017)

Umro Martin Prikosović, dugoljetni aktivist i funkcionar hrvatskih društav u Beču
(13.07.2017)

FUEN - Federal Union of European Nationalities je pokrenula Europsku gradjansku inicijativu "Minority SafePack".
(03.07.2017)

Simpozij »Od Grgura Mekinića do Alojza Jembriha«
(13.04.2017)

»Mini-Metron« za 2016. - Kulturna nagrada Hrvatskoga centra za narašćaj - Novomu glasu
(01.02.2017)