Jubilarni 70. Hrvatski bal u Beču
10.08.16

Pretisni za povećanje

Jubilarni, 70. po redu »Hrvatski bal u Beču« će se održati 21. januara 2017. ljeta, opet u prostrani, divni i reprezentativni dvorana Parkhotela Schönbrunn. Ov dojdući bal će posebno stati u znaku ovoga jubileja i će kao posebnu natuknicu imati povijest ovih minulih sedam desetljeć. Kako javljaju organizatori ovoga bala, na jednu stranu ov jubilej se želji muzički odraziti, a kao drugo neka se posebno obrati i na onu publiku, ka je od početka, dakle od 1948. pohadjala ov Hrvatski bal u Beču.

Ča se tiče muzike će Jazz­orkestar Sigi Feigl uz ostalo pokrivati muzički stil 1940-ih i 1950-ih ljet, Cimbalova banda Petra Kuštara iz Požuna će svirati u stilu nekadašnjih „ciganskih“ muzičkih bandov iz sridnjega Gradišća, pretežno te hrvatske jačke i čardaše, ke je naš narod tada tako volio i ke danas još jači, a po čiji melodija i danas još tanca.
Uza to ćedu u prostrani dvorana Parkhotela Schönbrunn nastupiti još Paxi, ki su do sada najveć puti nastupali i su tako sustavni dio muzičke tradicije ovoga bala. Nadalje ćedu Bruji raskvačeno kao zastupniki novoga muzičkoga poleta med gradišćanskimi Hrvati nastupiti s presjekom repertoara ranih 70-ih i 80-ih ljet. Zabavni tamburaški sastav Koprive iz Petrovoga Sela (H) će goste zabavljati s (gradišćansko)hrvatskom zabavnom i narodnom literaturom starije i novije dobe, a Dixieland Band Bjelovar s posebnim gostom, Štefom Fortunom iz Križevcev će uz muziku iz prve polovice prošloga stoljeća dio svojega programa posvetiti Ivu Robiću i njegovim poznatim jačkam.
Iz Italije od moliških Hrvatov ćedu i na dojdući bal stići mladi umjetniki grupe KroaTarantata, ke je Hrvatski centar odlikovao sa svojom kulturnom nagradom za naraštaj Mini-Metron, uz ostalo i za njeve nastupe pri četiri minuli Hrvatski bali u Beču. Kao tamburašku grupu iz Gradišća organizatori bala pozvali su tamburašku grupu Stalnost iz Čajte, ka će muzički pratiti prijem časnih gostov. I za ov bal je predvidjeno posebno otvaranje, ko će sadržajno biti povezano s jubilejom bala.

U vezi s jubilejom organizatori pozivaju goste, pred svim one iz početnih ljet i njeve potomce, da bi se javili zbog starih slik, plakatov, ulaznih karat i drugih balskih predmetov (Hrvatski centar Beč 4., Schwindgasse 14, telefon: 01/504 63 54, mail: ured@hrvatskicentar.at).izvor/Quelle: news-service
links/info:


NEWS Service


iskanje visti / Suche:

TEČAJI u Hrvatskom centru / KURSE im Kroatischen Zentrum
(20.09.2017)

Umro Martin Prikosović, dugoljetni aktivist i funkcionar hrvatskih društav u Beču
(13.07.2017)

FUEN - Federal Union of European Nationalities je pokrenula Europsku gradjansku inicijativu "Minority SafePack".
(03.07.2017)

Simpozij »Od Grgura Mekinića do Alojza Jembriha«
(13.04.2017)

»Mini-Metron« za 2016. - Kulturna nagrada Hrvatskoga centra za narašćaj - Novomu glasu
(01.02.2017)

Kulturna nagrada »METRON« za 2016. ljeto Snježani Herek
(21.12.2016)

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2017. ljeta
(10.10.2016)

Jubilarni 70. Hrvatski bal u Beču
(10.08.2016)

Umro Jurko Cvečko
(12.05.2016)

KroaTarantata dobitnik Mini-Metrona za 2015.
(09.02.2016)